Waarom circulair?

Circulair is het uitgangspunt in onze
ontwerpen. We geloven dat een duurzaam
interieur dat past bij de organisatie langer
meegaat.

Waarom kiest studio Biek voor circulair ontwerpen?

We maken ons zorgen over hoe wij omgaan met de aarde. Mensen hebben een enorme impact op het milieu. Deze impact ondervinden we dagelijks, dicht bij huis bijvoorbeeld in het zwerfafval rond onze studio.

Maar ook als je het niet verwacht, tijdens een verre reis op een mooi tropisch eilandje in Maleisië. Dagelijks spoelt daar een kruiwagen vol plastic flesjes aan en is het levend koraal in een aantal jaar met 70% afgenomen.

Dit is slechts één van de vele voorbeelden die dagelijks om ons heen afspelen. Een wereld die we zelf gecreëerd hebben. Maar ook de keuze hebben om dit te herstellen door het aan te pakken!

We geloven dat we moeten samenwerken mét de aarde, in plaats van de aarde te verwerken. Samen met jou kunnen we deze omslag maken!

Door een interieur circulair te maken


draagt het bij aan een beter milieu.

Hoe ziet een circulair interieurontwerp er in de praktijk uit?

Een circulair interieurontwerp begint bij anders denken. Niet in lineaire, maar in circulaire processen. Niet in produceren om het na één keer gebruiken te vernietigen, maar zo te ontwerpen dat alle materialen keer op keer hergebruikt kunnen worden.

We denken bij elk ontwerp vanuit het 10R-model van prof. dr. Jacqueline Cramer. De belangrijkste R’en in een interieurontwerp zijn:

Rethink: we heroverwegen welke aanpassingen echt nodig zijn of anders kunnen

Reduce: we beperken het gebruik van nieuwe grondstoffen

Repair: we repareren bestaande producten (of laten dat doen)

Refurbish: we knappen bestaande producten op (of laten dat doen)

Repurpose: we hergebruiken materialen en producten

Recycle: we gebruiken bestaande grondstoffen opnieuw in nieuwe producten

Naast deze aspecten besteden we ook aandacht aan het sociale aspect: zijn de materialen en producten gemaakt onder goede omstandigheden?

Duurzame ambities van organisaties vervullen

Onze ambitie is om ieder interieur volledig circulair en gezond te maken. Wij helpen je zo de duurzame ambities van jouw organisatie te vervullen. Dit doen we samen en in stappen. Niet alleen met circulaire ontwerpmethodes, maar ook door samen te werken met mensen die duurzaamheid ook als doel hebben. Samen werken we aan verandering!

Bij projecten vind je een aantal mooie voorbeelden van organisaties met een duurzaam interieur. We helpen je organisatie graag met jullie duurzame ambitie. Wil je weten wat we voor jullie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Studio Biek maakte een ontwerp voor ons vernieuwde Stedin kV. Daarin wilden we ook duurzaamheid, circulariteit en de Stedin-identiteit laten zien. Robin heeft onze identiteit heel mooi terug laten komen. Bijvoorbeeld in de treinzitjes met afscherming van elektriciteitsdraden en in ons pronkstuk: de grote aanland-statafel. Deze is gemaakt van gele buizen die wij ook in het veld gebruiken.

Saskia Wimmers-Lieshout, teamleider Huisvesting – Facilitair bij Stedin